navne få godkendt et navn

Ønsker I et navn, som ikke findes på listen over godkendte navne, så kan Du/I søge om at få navnet godkendt. Du/I skal sende en ansøgning til dit/jeres bopælssogn, hvor kordegnen eller præsten sørger for ansøgningen sendes videre i forløbet. Man kan evt. lægge dokumentation med, som viser, at navnet anvendes i andre lande som fornavn.

Når I har fået et svar tilbage og navnet er blevet godkendt, skal I medbringe tilladelsen når I henvender jer hos præsten/kirkekontoret i forbindelse med evt. dåb eller navngivning.

Held og lykke med ansøgningen ❤️